Trosolwg cenhadaeth

Divider image of white boxes

Bydd Caerdydd yn cyflawni’r cenadaethau canlynol er mwyn cyfrannu at ddatrys heriau’r Ddinas.

Cenhadaeth 1: Dinas gydweithredol

Sicrhau y bydd gan bobl gyfle i chwarae rhan yn nhrawsnewidiad Dinas Glyfar Caerdydd

 • Cydweithredu ac ystyried ffyrdd gwell o ymgysylltu â’r ddinas
 • Ymgysylltu â chyflogeion i sicrhau’r canlyniadau gorau
 • Mynd i’r afael ac eithrio digidol a llythrennedd digidol
 • Ymrwymo i waith partneriaeth

Cenhadaeth 2: Dinas a yrrir gan ddata

Defnyddio data i wella’r broses benderfynu, cynnig gwasanaethau gwell a hyrwyddo arloesi yn y ddinas

 • Defnyddio data’n fwy effeithiol
 • Buddsoddi mewn sgiliau data a’u datblygu
 • Gwneud data’n haws i’w gael
 • Datblygu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd wrth rannu a defnyddio data

Cenhadaeth 3: Dinas gysylltiedig

Sicrhau fod cysylltedd yn addas i’r dyfodol, yn wydn ac yn well fel y gall ein seilwaith digidol gystadlu â’r gorau yn y DG.

 • Gwella’r seilwaith ffibr
 • Ymwreiddio Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd yn y rhanbarth
 • Cyflwyno 5G yn ddidrafferth a gwella cysylltedd symudol
 • Harneisio grym Rhyngrwyd Pethau (RhP)

Cenhadaeth 4: Dinas symudol a chynaliadwy

Defnyddio technoleg ac arloesi i wella seilwaith trafnidiaeth y ddinas a chefnogi ymdrech Caerdydd i ddod yn ddinas carbon isel

 • Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gadw Caerdydd i symud
 • Ystyried gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau hunan-yrru
 • Datblygu seilwaith ac amgylcheddau adeiledig mwy clyfar
 • Rhoi seilwaith ynni clyfar ar waith

Cenhadaeth 5: Dinas iach

Sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gysylltiedig a fod pobl yn cadw’n iach ac annibynnol

 • Defnyddio technoleg ddigidol i helpu defnyddwyr i aros yn annibynnol
 • Cyd-ddylunio technoleg iechyd
 • Cydlynu Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Defnyddio technoleg i hyrwyddo gweithgarwch corfforol a gwella llesiant

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd 2024

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd